Приложения към заявление за подпомагане по схемата за кредитиране в сектора на пчеларството

Държавен фонд „Земеделие“ предоставя кредити на пчеларите за реализация на одобрените им проекти по интервенции в сектор „Пчеларство“. От възможността могат да се възползват пчелари с одобрени проекти по следните интервенции, съгласно Наредба № 8 от 20.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството:
•    Интервенции по чл. 4, точка 2 „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, буква а) „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE2А);
•    Интервенции по чл. 4, точка 3 „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE3);
•    Интервенции по чл. 4, точка 4 „Рационализиране на подвижното пчеларство“, буква а) „Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE4A);
•    Интервенции по чл. 4, точка 5 „Инвестиции в материални и нематериални активи“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE5);
•    Интервенции по чл. 4, точка 7 „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“ от Наредба № 8 от 20.06.2023 г. (IE7).

Кандидатстването се осъществява чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

Лихвен процент за месец юни 2024 г.: 5.91% (важи за догооврите, които ще бъдат сключени през месец юни)