Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие"

Картата на системата е с актуализирани ОРТОФОТО изображения

Растерните ОРТОФОТО изображения в картата на системата са актуализирани. Тъй като интернет браузърите кешират информация за изображения, известно време може да се наблюдава неконсистентност на подложката и слоевете в картата. Ако забележите такива проблеми, трябва да изчистите кешираните данни от вашия браузър.

Как се прави това в най-разпространените браузъри:

Изчистване на кешираните данни в браузъра