Видео ръководства за работа

 

1. Добре дошли в Системата за електронни услуги на ДФЗ-РА

 

2. Регистрация на потребител в СЕУ на ДФЗ-РА

 

3. Забравена парола на потребител в СЕУ на ДФЗ-РА

 

4. Създаване на заявление по Директни плащани в СЕУ на ДФЗ-РА

 

5. Основни функционалности на ГИС модула на СЕУ на ДФЗ-РА

 

6. Копиране на данни от предходна кампания в СЕУ на ДФЗ-РА

 

7. Зареждане на файл с пространствени данни в СЕУ на ДФЗ - РА 

 

8. Изчертаване на БЗС/Парцел по избран кадастрален имот в СЕУ на ДФЗ-РА

 

9. Изчертаване на БЗС/Парцел с повече от един кадастрален имот в СЕУ на ДФЗ-РА

 

10. Разделяне на БЗС на повече от един парцел с различни култури в СЕУ на ДФЗ - РА

 

11. Обединяване на БЗС/Парцел в СЕУ на ДФЗ - РА

 

12. Изрязване на кадастрален имот от БЗС/Парцел в СЕУ на ДФЗ - РА

 

13. Редактиране/Изтриване на БЗС/Парцел в СЕУ на ДФЗ - РА

 

14. Деклариране на култури и заявяване на схеми и мерки в СЕУ на ДРЗ - РА

 

15. Изпращане на заявление от СЕУ на ДФЗ за зареждане в ИСАК