Breadcrumb

Детайли за площи

Списък въведени данни за площи

Обобщени данни по групи за зелени плащания

не са намерени данни

Сравнение с данни от заявлението за предходната година

Цялата обработваема площ на стопанството е заета от различна култура в сравнение с предходната година:

Изисквания за диверсификация

Резултат