Област Варна

Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие" - CMS

Уведомления - мярка 10 "Агроекология и климат"

 

Уведомления - мярка 11 "Биологично земеделие"

 

Уведомления - мярка 214 "Агроекологични плащания"

 

Списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2015

 

Списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2016

 

Списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2017

 

Списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за животни за кампания 2015

 

Списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за животни за кампания 2016

 

Списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за невалидни заявления за кампания 2017

 

Прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 и 212 (подмярка 13.1 и 13.2)