Област Ловеч

Система за електронни услуги - ДФ "Земеделие" - CMS

уведомления - мярка 10 "агроекология и климат"

уведомления - мярка 11 "биологично земеделие"

уведомления - мярка 214 "агроекологични плащания"

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2015

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за площи за кампания 2016

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за животни за кампания 2015

списъци на кандидати с неполучени уведомителни писма за животни за кампания 2016

прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 и 212 (подмярка 13.1 и 13.2)